MATERIAL
HANTVERK
MÖNSTER
TÄVLINGAR
PUSS 2010
ANNONSER
TIPS
PRATA & VISA
LÄNKSAMLING
PÄRLPLATSEN
ANNONSER

Sommarminne
[AVSLUTAD]

Sommarminne

Alla har vi ljuva minnen av sommaren, kan vara bardommens sommar eller förra sommaren. Något som gör att vi längtar lite extra efter den stundande årstiden. Vi vet att den kommer bära med sig nya minnen. Temat för denna tävling är Sommarminne. Det är bara att associera fritt kring ordet och hur du tolkar det. Verket man gör skall givetvis bestå av pärlor men vanliga tillbehör så som krokar, lås, ståltråd, ringar, wire, tråd, öglor etc. får givetvis användas.

Som vanligt vill jag påminna er om att pärlor går att använda till så mycket mer än bara smycken.

LYCKA TILL!

Vinster

Priserna kommer från:

Myllra

1:a priset är ett presentkort på 800 kr

Fru Pärla

2:a priset är ett presentkort på 500 kr

Silvergrejs

3:e priset är ett hemligt paket värt 250 kr

 

 

Regler

Läs igenom reglerna NOGA. Det är många punkter men det lönar sig att ha läst igenom allt.

 1. Tävlingen är öppen för alla som är medlemmar på Pärlplatsen senast 13 april 2009.
 2. Bidraget måste passa in i temat “Sommarminne”.
 3. Alla sorters pärlor får användas i denna tävling och vanliga tillbehör så som krokar, lås, ståltråd, ringar, wire,tråd, öglor etc. får givetvis användas. Pärlorna skall vara det som är framträdande.
 4. Bidraget får inte ha visats upp på nätet/mässa/butik/marknad eller publicerats i bok/tidning eller varit med i annan tävling tidigare utan det skall vara något som är gjort för tävlingen och som endast visas upp på tävlingssidan fram till tävlingens utgång.
 5. Den tävlande är skapare av bidraget och har upphovsrätten till bidraget. Om ett upphovsrättsskyddat mönster är använt som bas så är det den tävlandes uppgift att inhämta tillstånd som kan behövas för att få publicera bidraget. Om ett mönster används skall detta anges i beskrivningen av bidraget.
 6. Den tävlande godkänner att bilder på bidraget används av Pärlplatsen. Givetvis kommer alltid upphovspersonen namnges i samband med bildanvändningen.
 7. Varje tävlande får deltaga med 2 bidrag var. Men observera att tävlingsbidragen skall vara någorlunda olika, man skall inte kunna få efterförljande placeringar på 2 näst intill identiska bidrag. Tävlingsledningen gör här en bedömning.
 8. Den tävlande skall skicka in 1 jpg eller 1 gif på sitt bidrag. (Eller 2 bilder om man deltager med 2 olika bidrag) Det får vara ett kollage med flera bilder ur exempelvis olika vinklar, detaljer etc. Maxstorlek på bilden skall vara 1024x1024 eller 1,5 Mb.
 9. Bidragsbilden skall laddas upp i Sommarminne galleriet. Se nedan om hur man laddar upp bild.
 10. Bilderna skall namnges med den tävlandes användarnamn utan mellanslag och om flera bidrag skickas in skall de numreras med 1 respektive 2. Ex. Beatrice1.jpg Beatrice2.png.
 11. Tävlande skall uppge följande om sitt bidrag:
  • Titel på bidraget
  • Beskrivning bland annat hur det passar in på temat, hur har du tänkt.
  • Vilken teknik som använts
  • Ungefärliga mått på bidraget
  • Självrankning av erfarenhet inom vald teknik (Nybörjare/Van användare/Expert) inga andra ord, använd dessa. Har du använt flera tekniker rangordna dig inom dem.
 12. Den tävlande är införstådd med att tävlingsbidraget måste vara uppladdat i tävlingsforumet senast angivet datum för att deltaga.
 13. Den tävlande är införstådd med att deltagande i tävlingen genom uppladdning av bidrag i galleriet innebär att deltagaren accepterar reglerna för tävlingen.
 14. Tävlingsledningen förbehåller sig att neka bidrag med en förklaring. Alla bilder kommer godkännas av tävlingsledningen innan de läggs i albumet (vilket görs efter att bidragstiden gått ut men senast dagen innan röstningen påbörjas).
 15. Den tävlande är införstådd med att det gäller "röstningstvång" för de tävlande. Dvs har man som deltagare i tävlingen inte röstat när tävlingstiden går ut kommer bidraget plockas bort ur tävlingen. Skulle man av någon anledning inte kunna rösta måste man meddela det i förväg. Exempelvis att man kommer vara bortrest under de dagar röstningen pågår.
 16. Den tävlande lovar att han/hon uppgett riktiga uppgifter vid anmälan till tävlingen.
 17. Vinnare meddelas att de vunnit via PM på Pärlplatsen.

Omröstning

Det finns en omröstningshjälp i forumet om du tycker det verkar lite krångligt så här i början.

 1. Röstningen är bara öppen för Pärlplatsens medlemmar som var registrerade när omröstningen påbörjades.
 2. Röstningen pågår enligt datumen under datum för tävlingen.
 3. Du kan bara rösta en gång och givetvis inte på dig själv.
 4. Röstning skall ske genom PM till användaren röstmottagaren
  VIKTIGT1: Skriv Sommarminne i ärenderaden
  VIKTIGT2: Avge dina röster i meddelandet. Du skall ange titeln och skapare på 3 bidrag. Du behöver inte rangordna dem på något sätt.
 5. När du bedömer vilket alternativ du vill rösta på så använd endast nedanstående kriterium.

  Din första bedömning är om verket förljer temat om det inte gör det så sätter du noll på 1:an och hoppar sedan till nästa bidrag. Man skall alltså inte kunna vinna tävlingen på att man gjort en bra presentation, kvalitativt och originellt arbete utan att följa temat. Om det följer temat ger du poäng på övriga kriteriet.

  Summera 2-5 och plocka ut de tre bidrag som fått högst poäng.

  Om flera bidrag skulle hamna på samma poäng använder du 6:an till hjälp för att få fram dina tre finalister. Du skall alltså sätta 0-6 på alla bidrag och inte bara på de som du fick fram med flest poäng. Om du använder Excelarket kan du sätta den direkt och får ut både en summeringsrad utan gillafaktorn och en med.

  Kom ihåg att det är den första raden, dvs utan gillafaktorn som gäller i första hand.


  Använd gärna PDF-filen eller Excelarket för att göra din bedömning.

  Rösta på det bidrag som får höst poäng i din bedömning.
  1. Passar bidraget in i tävlingstemat? Ja/Nej
  2. Visar bidraget på originalitet? (0-6)
  3. Verkar det vara ett kvalitetsarbete? (0-6)
  4. Angav den tävlande den information som efterfrågades? 
   • Titel på bidraget (0-1)
   • Beskrivning av verket (0-1)
   • Vilken teknik/tekniker som använts (0-1)
   • Ungefärliga mått på bidraget (0-1)
   • Självrankning av erfarenhet inom vald teknik/tekniker, Nybörjare/Van användare/Expert (0-1)
  5. Presenteras bidraget på ett sätt som gör det lätt att bedöma det? (0-1)
  6. Din egen "gillarfaktor" (0-6) (Specialkriterie, se ovan vad som gäller för detta).

Datum för tävlingen

Startdatum: 090413 kl 01:00
Slutdatum: 090517 kl 23:59
Röststart: 090518 kl 00:00
Röststopp: 090525 kl 23:59
Meddelande av vinnare: Någon dag/dagar efter röststoppet

Tävlingsledningen

Om flera bidrag hamnar på samma poäng kommer tävlingsledningen att fälla avgörandet. Tävlingsledningen för "Sommarminne" består av Béatrice (ägare till Pärlplatsen) och ägaren till butiken som bidrar med priser (se ovan).

Att ladda upp bilder

Veda var snäll och gjorde några skärmdumpar som hjälp till hur man laddar upp bilder i tävlingsgalleriet. Klicka på en av bilderna för att se dem större.

Klicka på bilden för att se den större. öpnnas i ett popupfönster.
Klicka på bilden för att se den större. öpnnas i ett popupfönster.
© Béatrice Karjalainen 2003-2008. Webbansvarig Béatrice Karjalainen uppdaterar den här sidan.